iDOC fremtidens rapporteringssystem

Utviklet av og for kontrollører

 

Med iDOC har vi systematisert, forenklet og digitalisert jobben med rapportering for et hvilket som helst kontrolloppdrag. 

Med et enkelt brukergrensesnitt, forhåndsdefinerte mangler, matematiske utregninger og inteligent rapportering blir hverdagen din mye enklere og du får tid til mere. 

iDOC omhandler hele prosessen og løpet i et kontrolloppdrag.  Kontrolløren, kunden og leverandøren er samlet i samme enkle system. Ønsker du som kunde å få kontrollørens data over i et annet system, så har systemet muligheter for utveksling av data via API. 

Ved hjelp av det tilrettelagte og intelligente systemet er iDOC et system som gir store besparelser for alle parter. - iDOC utviklet av og for kontrollører -

prev next