VERKTØYET FOR
KONTROLLØREN

Elektrokontroll

Hvorfor velge iDoc?

1
iDoc gir deg full oversikt over kontrolloppdrag.
2
Dokumentasjon av kontrollen med telefonens kamera.
3
Generer sluttrapport automatisk ute hos kunden.
SOFTWARE CONTROL

Et suverent rapporteringssystem


Prøv iDoc gratis i en måned

Registrer deg som bruker nå, og få tilgang umiddelbart. Du kan bruke iDoc i en måned uten omkostninger. Alle data du har registrert i prøveperioden, tas med videre, dersom du velger å kjøpe iDoc.

Tilgjengelig for iOS og Web. (Android-versjon er under utvikling)

Prøv iDoc


Se hvordan iDoc fungerer

Vi har nå laget en samling med korte videoer på support-siden vår, som viser de viktigste funksjonene i iDoc.

Se filmene her

Slik fungerer iDoc

iDoc er laget for deg som er kontrollør. Vi som har utviklet iDoc har selv bakgrunn som EL-kontrollører (NEK 405). Vi vet hvor viktig det er å jobbe raskt og effektivt ute i felt. Ved hjelp av telefon eller nettbrett, dokumenterer du observasjoner ved hjelp av bilder og tekster. iDoc foreslår automatisk typiske feil, slik at du slipper å taste så mye. Rapporten genereres automatisk, og kan sendes direkte til kunden i det du er ferdig med kontrollen.
Dette er hovedsiden i iDoc. Her har du oversikt over alle dine aktuelle kontroller og dine kunder.


Dette er det bildet viser kontrollen du jobber med. Her har du oversikt over alle observasjonene du registrerer.


I dette bildet jobber du med hver enkelt observasjon. Observasjonen dokumenteres med tekst og bilder.

iOS-versjonen har innebygd en nyttig funksjon som gjør at du kan registre observasjoner der du ha dårlig internettforbindelse. iDoc lagrer data lokalt på telefonen, dersom du mister internettforbindelsen. Når internettforbindelse er gjennopprettet, så synkroniserer iDoc med server helt automatisk. Du finner flere detaljer om hvordan iDoc fungerer på support-siden vår. Der finner du en rekke videoer som viser steg for steg hvordan du bruker iDoc.

Mer informasjon på supportsiden vår.

Noen av våre fornøyde kunder

Det viktigste arbeidet med utvikling av iDoc, er den gode dialogen vi har med våre pilot-kunder. For å sikre at iDoc skal fungere optimalt ute i felt, har vi vært helt avhengige av de innspill og idéer vi har fått fra pilot-kundene. Derfor har vi også lykkes i å få fram et enestående verktøy for elektrokontrollører, som skaper entusiasme i bransjen.

- iDoc er et utrolig enkelt og effektivt verktøy som gjør arbeidet mitt mye lettere, og sist men ikke minst, sparer meg for timer med kjedelig rapportskriving.

Asle Stavik, DNV sertifisert kontrollør
Kongshavn Automasjon AS, Bergen


– Etter at vi tok i bruk iDoc, har vi redusert tidsbruken betraktelig. I tillegg er iDoc forutsigbar og enkel i bruk. Et skikkelig verktøy for meg som kontrollør.

Espen Farkvam, DNV sertifisert kontrollør
Elsikker AS, Trondheim


– Vi ville ha den beste løsningen i markedet for dokumentasjon av våre fortøyningsinspeksjoner, derfor valgte vi iDoc.

Erling Aarvik Borgen, daglig leder
Njord Aqua AS, Tysnes


Ta kontakt med oss!

Ove Steinsland
Daglig leder
Tlf 417 93 713
os@softwarecontrol.no
Bernth Torsvik
Salgsjef
Tlf 930 44 731
bt@softwarecontrol.no
Software Control AS
Vabakkjen 6
5417 Stord
Tlf 930 44 731